Πιστοποιήσεις / διαπιστεύσεις

tuvΔουλεύει με ένα ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης της Ποιότητας, το οποίο βασίζεται στις υψηλότερες διεθνείς απαιτήσεις και πρότυπα των πελατών. Οι διαδικασίες της είναι πιστοποιημένες σύμφωνα με τα ακόλουθα πρότυπα:
Συστήματα Διαχείρισης   Έτος
ISO / TS 16949:2002 Από το 1993
ISO 14001:2004 Από το 2001
ISO / IEC 17025:2005 Από το 2007
Μπορείτε να κατεβάσετε το Adobe ® Reader ® κάνοντας κλικ στο ακόλουθο εικονίδιο:

 

Έλεγχοι πελατών (ExxonMobil)
QP & G
PQMS
PCM

Πολλά διεθνή βραβεία ποιότητας, καθώς και συνεχείς αξιολογήσεις από τους πελάτες της αποτελούν άλλη μια απόδειξη της αποτελεσματικότητας και της επιτυχίας των διαδικασιών της υψηλής ποιότητάς της.

Βραβεία που έχει λάβει τα τελευταία χρόνια από τους πελάτες της:

Βραβεία
FORD Q1 Προτεινόμενο Βραβείο Ποιότητας
VW – Formel Q - 2000

Έτος
από το 1997
2000

Συνεχείς αξιολογήσεις πραγματοποιούνται από τους ακόλουθους πελάτες:

 • Autoeuropa
 • Berner
 • BMW
 • Bosch
 • Daimler-Chrysler
 • Ford - Jaguar - Volvo
 • FTE
 • Getrag
 • GM
 • LUK
 • Saab
 • TRW
 • VW
 • IF

Περιβαλλοντική ασφάλεια

Γιατί να μιλήσει και να γράψει γενικώς σχετικά με τη φύση;

Αυτό τη βοηθάει και την κάνει να εκτιμάει τη φύση!

Έχει δημιουργήσει ένα πιστοποιημένο Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, επειδή γνωρίζει πολύ καλά πως οι επόμενες γενιές θα έχουν τη φύση μόνο αν το περιβάλλον είναι και παραμείνει αβλαβές και υγιές. Συνεπώς θεωρεί τις πρώτες ύλες ως «ενοικιαζόμενα» είδη και τα επεξεργάζεται με μεγάλη προσοχή.

Η Pentosin χρησιμοποιεί - όπου είναι δυνατό - πρώτες ύλες που δεν είναι επιβλαβείς για το περιβάλλον και οι οποίες είναι βιοδιασπώμενες. Είναι πιστοποιημένη σύμφωνα με το πρότυπο ISO 14001 και οι συνεχείς επαναπιστοποιήσεις είναι η καλύτερη απόδειξη πως οι επαγγελματικές δραστηριότητες της Pentosin και οι διαδικασίες παραγωγής είναι σε αρμονία με τη φύση. Είναι χαρούμενοι και περήφανοι γι’ αυτή τη φιλοσοφία και συνεπώς θέλουν να μιλούν και να γράφουν σχετικά με αυτό!