Προϊόντα Pentosin

Ανεξάρτητα από την ευρεία γκάμα των προϊόντων Pentosin, όλα τους υπόκεινται στην ίδια διαδικασία: η Έρευνα & Ανάπτυξη είναι σε στενή συνεχή επαφή με τους κατασκευαστές αυτοκινητοβιομηχανίας παγκοσμίως για να αναπτύσσουν μόνο το προϊόν που θέλουν να χρησιμοποιηθεί στα σημερινά οχήματά τους και ενδεχομένως επίσης του αύριο. Τα προϊόντα Pentosin υποστηρίζουν και βοηθούν να πραγματοποιούνται τεχνικές καινοτομίες. Μόλις η προ-δοκιμή οποιουδήποτε προϊόντος ολοκληρωθεί, ορίζεται η αντίστοιχη σύνθεση του προϊόντος και εν συνεχεία, οποιαδήποτε ανταλλαγή οποιουδήποτε συστατικού δεν επιτρέπεται πλέον. Η τελική έγκριση από κάθε κατασκευαστή αυτοκινήτων ακολουθεί μόνο μετά την επιτυχή ολοκλήρωση των εκτεταμένων πεδίων δοκιμών. Φυσικά η προσφορά των προϊόντων Pentosin περιλαμβάνει μία ευρεία γκάμα εγκρίσεων γνησίων (ΟΕΜ), τόσο για την πρώτη τοποθέτηση όσο και για τις εφαρμογές στην ελεύθερη αγορά.

Η Pentosin έχει πολλές τέτοιες εγκρίσεις - τόσο για την πρώτη τοποθέτηση όσο και για την ελεύθερη αγορά.

Όλα τα προϊόντα Pentosin είναι κατασκευασμένα μόνο από ειδικά επιλεγμένες πρώτες ύλες. Όλοι οι προμηθευτές της έχουν την πιστοποίηση QS, ωστόσο συνεχώς εκτελεί τους δικούς της ελέγχους ποιότητας και διασφαλίζει πως όλοι οι συνεργάτες της παρουσιάζουν υψηλές επιδόσεις σε όλα τα απαιτούμενα στοιχεία.

Τα Τεχνικά Δελτία Δεδομένων είναι διαθέσιμα με ζήτηση.