Ασφάλεια

asfaleiaΠοιότητα και ασφάλεια
Η ασφάλεια είναι το αποτέλεσμα μιας αλυσίδας πολλών παραγόντων:
Η Έρευνα & Ανάπτυξη, διαμορφωμένη από εξατομικευμένα προϊόντα, σε συνεργασία με τους κατασκευαστές αυτοκινήτων, επεξεργάζεται τις ποιοτικές πρώτες ύλες, μηχανογραφεί τις διαδικασίες παραγωγής, συνοδεύει τους ελέγχους ποιότητας και εργαστηρίων κλπ.

Τα αποτελέσματα των συνεχών ελέγχων QS ιδίως με τις Κατευθυντήριες Γραμμές της ExxonMobil (για παράδειγμα, QP&G, PQMS, DIAF κλπ.)  καταδεικνύουν σαφώς την υψηλή κατάταξη και τη σημασία της ποιότητας που υπάρχει στην Pentosin. Από καιρό οι έλεγχοι QS δεν είναι πλέον όραμα για το μέλλον, αλλά είναι αποδεκτοί και αντιμετωπίζονται ως πραγματικό πρότυπο.

Επιπλέον, μια από τις πιο σημαντικές αρχές της παγκόσμιας πολιτικής της επιχείρησής της είναι να εξασφαλίζει την ασφάλεια των υπαλλήλων, των συνεργατών, των πελατών και του κοινού. Στόχος της Pentosin είναι: «κανένα ατύχημα». Με μια πρώτη ματιά αυτό φαίνεται να είναι αυτονόητο, αλλά είναι ένα πραγματικό γεγονός πως μια ολοκληρωμένη εσωτερική αντίληψη είναι απαραίτητη, διότι η ασφάλεια δεν έρχεται αυτόματα. Η ασφάλεια πρέπει να θεωρείται ως μέρος της ζωής. Μόνο εάν η διοίκηση και οι υπάλληλοι συνεργάζονται με πτυχές ασφαλείας, υπάρχουν κάποιες καλές πιθανότητες να επιτευχθεί αυτός ο στόχος: η πρόληψη ατυχημάτων από την αναγνώριση και την αποφυγή των κινδύνων. Αυτού του τύπου η πρόληψη αποτελεί ένα σημαντικό μέρος της Φιλοσοφίας της για την Ασφάλεια. Όλοι οι τομείς των δραστηριοτήτων της περιλαμβάνονται - όπως η αγορά, η αποθήκευση, η ανάμειξη, τα logistics κτλ.