Πιστοποιήσεις / διαπιστεύσεις

tuvΔουλεύει με ένα ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης της Ποιότητας, το οποίο βασίζεται στις υψηλότερες διεθνείς απαιτήσεις και πρότυπα των πελατών. Οι διαδικασίες της είναι πιστοποιημένες σύμφωνα με τα ακόλουθα πρότυπα:
Συστήματα Διαχείρισης   Έτος
ISO / TS 16949:2002 Από το 1993
ISO 14001:2004 Από το 2001
ISO / IEC 17025:2005 Από το 2007
Μπορείτε να κατεβάσετε το Adobe ® Reader ® κάνοντας κλικ στο ακόλουθο εικονίδιο:

 

Έλεγχοι πελατών (ExxonMobil)
QP & G
PQMS
PCM

Πολλά διεθνή βραβεία ποιότητας, καθώς και συνεχείς αξιολογήσεις από τους πελάτες της αποτελούν άλλη μια απόδειξη της αποτελεσματικότητας και της επιτυχίας των διαδικασιών της υψηλής ποιότητάς της.

Βραβεία που έχει λάβει τα τελευταία χρόνια από τους πελάτες της:

Βραβεία
FORD Q1 Προτεινόμενο Βραβείο Ποιότητας
VW – Formel Q - 2000

Έτος
από το 1997
2000

Συνεχείς αξιολογήσεις πραγματοποιούνται από τους ακόλουθους πελάτες:

 • Autoeuropa
 • Berner
 • BMW
 • Bosch
 • Daimler-Chrysler
 • Ford - Jaguar - Volvo
 • FTE
 • Getrag
 • GM
 • LUK
 • Saab
 • TRW
 • VW
 • IF