Περιβαλλοντική ασφάλεια

Γιατί να μιλήσει και να γράψει γενικώς σχετικά με τη φύση;

Αυτό τη βοηθάει και την κάνει να εκτιμάει τη φύση!

Έχει δημιουργήσει ένα πιστοποιημένο Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, επειδή γνωρίζει πολύ καλά πως οι επόμενες γενιές θα έχουν τη φύση μόνο αν το περιβάλλον είναι και παραμείνει αβλαβές και υγιές. Συνεπώς θεωρεί τις πρώτες ύλες ως «ενοικιαζόμενα» είδη και τα επεξεργάζεται με μεγάλη προσοχή.

Η Pentosin χρησιμοποιεί - όπου είναι δυνατό - πρώτες ύλες που δεν είναι επιβλαβείς για το περιβάλλον και οι οποίες είναι βιοδιασπώμενες. Είναι πιστοποιημένη σύμφωνα με το πρότυπο ISO 14001 και οι συνεχείς επαναπιστοποιήσεις είναι η καλύτερη απόδειξη πως οι επαγγελματικές δραστηριότητες της Pentosin και οι διαδικασίες παραγωγής είναι σε αρμονία με τη φύση. Είναι χαρούμενοι και περήφανοι γι’ αυτή τη φιλοσοφία και συνεπώς θέλουν να μιλούν και να γράφουν σχετικά με αυτό!