Τα προϊόντα Pentosin είναι αποκλειστικά κατασκευασμένα από υψηλής ποιότητας πρώτες ύλες. Οι προμηθευτές της Pentosin παρουσιάζουν υψηλές απαιτήσεις όσον αφορά την ποιότητα, την παροχή υπηρεσιών και την πιστότητα της παραγωγής. Επομένως, μπορεί να εκπληρώσει τις απαιτήσεις των πελατών της με υπεροχή και αξιοπιστία. Από την έρευνα και την ανάπτυξη μέσω της επεξεργασίας των πρώτων υλών για την ανάμειξη - το ολοκληρωμένο σύστημα ελέγχου της, η συνεχής βελτίωση της ποιότητας και οι εργαστηριακές αναλύσεις κατά τη διάρκεια ολόκληρης της διαδικασίας παραγωγής θα εγγυηθούν πως στο τέλος αυτό θα οδηγήσει σε μοναδικά προϊόντα υψηλής ποιότητας.

Τα αποτελέσματα των συνεχών ελέγχων QS της Pentosin αποδεικνύουν την υψηλή κατάταξη της ποιότητας των προϊόντων της. Οι έλεγχοι QS δεν είναι απλά ένα όραμα για το μέλλον, αλλά στην πραγματικότητα είναι ένα πρότυπο που κοινώς εξασκείται σήμερα. Οι πιστοποιήσεις της σύμφωνα με το πρότυπο ISO / TS 16949 και ISO 14001, η διαπίστευσή της σύμφωνα με το πρότυπο ISO / IEC 17025, καθώς και πολλές διεθνείς αξιολογήσεις ποιότητας, τα βραβεία και οι αξιολογήσεις των πελατών της παρέχουν την απόδειξη για την επιτυχή διεξαγωγή της διαδικασίας της.